Åbjøra kraftverk
Et stemningsfullt bilde av Bløytjern-dammen innleder prosjektomtalen av ombyggingen av Åbjøra kraftverk.

Foto:
Norconsult

Av Kåre Schanche, Norconsult AS
«NYTT ÅBJØRA KRAFTVERK MED NISSEN TIL JUL»

Det gamle anlegget med inntaksmagasinene i Ølsjøen og Bløytjern ble satt i drift i 1951. Kraftverket utnytter avløpet fra et høyfjellsfelt mellom Hemsedal og Valdres. I tillegg til inntaksmagasinene er det også regulering i Helin, Flyvatn, Storevatn og Tisleifjord.

Det er installert 3 aggregater med samlet ytelse på 80 MW i eksisterende stasjon. Brutto fallhøyde er 442 m. Kraftverket har utløp i Aurdalsfjorden ved Aurdal sentrum.

På grunn av at det elektrotekniske utstyret var i dårlig forfatning, ble det vedtatt å bygge om anlegget, og for ikke å tape produksjon er ny stasjon og trykksjakt bygget i nær tilknytning til det gamle anlegget.

Dette ga også en mulighet til en ekstra rømningsvei via en forbindelsestunnel mellom gammel og ny stasjon..

Det nye anlegget består av adkomsttunnel med lengde ca. 850 m fram til den nye stasjonen. Innenfor stasjonen er det drevet en ca. 250 lang trykktunnel fram til fot av en vertikal ufôret trykksjakt. Sjakten som har en høyde på 370 m ble opprømmingsboret fra toppen av trykksjakten. Opprømmingen består i å bore et pilothull ned til tunnelen ovenfra. Deretter monteres borkronen med en diameter på 3,84 m på borstrengen. Denne trekkes opp i hele sjaktens lengde mens alt borkaks faller ned i tunnelen og lastes ut derfra. Det bør nevnes at pilothullet til alles tilfredshet traff tunnelen med en nøyaktighet på 1%. Trykksjakten er koblet til eksisterende tilløpstunnel med en kort stoll.

I den nye stasjonen er det installert et aggregat på 94 MW som er beregnet å produsere ca. 500 GWh. Dette er en økning på ca. 35 GWh i forhold til produksjonen i den gamle stasjonen. Anleggsarbeidet ble påbegynt i august 2000, og etter noe over 2 års byggetid forutsettes kraftverket å være på nettet før jul i år.

Utbyggingen er stort sett gått som planlagt. Leverandør av maskinutstyret hadde imidlertid enkelte problem med sine utenlandsproduserte komponenter, men disse ble overvunnet og har ikke gitt vesentlige konsekvenser for ferdigstillelsen. For kraftanlegget er det utsprengt totalt ca. 70.000 m3 fjell, og en stor del av steinmassen er benyttet til lokal utbedring av veier.

For tiden pågår prøvekjøring. Den ligger noe etter planen, men det forutsettes at idriftsettelsen vil bli i midten av desember. Total utbyggingskostnad vil bli ca 230 millioner kroner som er noe lavere en budsjett.

Kraftverkseier:
Skagerak Kraft AS.

Rådgiver:
Norconsult AS.

Hovedentreprenør:
Veidekke ASA.

Leverandør turbin:
GE Energy AS.

Leverandør generator:
VA Tech-Hydro.

Leverandør kontroll- og apparatanlegg:
Voith Siemens AS.

Leverandør VVS:
Haaland & Bjerke AS.
Klikk for større bilder
Klikk for artikler